بنام خدا

  

   پوستر کنگره 

شرایط ثبت نام و شرکت در کنگره

شرایط ثبت نام و شرکت در کنگره شرایط ثبت نام و شرکت در کنگره

شایان ذکر است دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مشمول تخفیف 50 درصدی در هزینه های مربوط به ثبت نام و شرکت در کنگره می باشند.

برنامه زمانبندی سخنرانی ها و پوسترها

راهنمای تهیه اسلاید سخنرانی و پوستر

123 راهنمای تهیه پوستر
راهنمای سخنرانی راهنمای سخنرانی
 قابل توجه پژوهشگران محترم:

لیست مقالات پذیرفته شده به صورت سخنرانی لیست مقالات پذیرفته شده به صورت سخنرانی
لیست مقالات پذیرفته شده به صورت پوستر لیست مقالات پذیرفته شده به صورت پوستر

مهلت ارسال مقاله به ایمیل همایش دانشجویان علوم پزشکی غرب کشور به پایان رسیده است . لذا از پذیرش مقالات  جدید بعد از تاریخ مقرر معذور می باشیم.