تعداد بازدیدکنندگان

۲۰ نفر
۷,۵۷۹ نفر
۳ نفر
۰ نفر
۲۹ بهمن ۱۳۹۱
۱۳۳ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۷/۰۱ ۲,۰۳۱   کاربر ۳,۲۹۵   صفحه
۰۶/۳۱ ۱,۷۱۰   کاربر ۲,۷۱۹   صفحه
۰۶/۳۰ ۲,۱۲۹   کاربر ۳,۴۹۵   صفحه
۰۶/۲۹ ۲,۷۸۸   کاربر ۴,۶۸۶   صفحه
۰۶/۲۸ ۳,۱۳۱   کاربر ۵,۲۷۶   صفحه
۰۶/۲۷ ۳,۲۲۷   کاربر ۵,۵۷۸   صفحه
۰۶/۲۶ ۳,۴۵۳   کاربر ۶,۵۷۶   صفحه
۰۶/۲۵ ۳,۸۹۶   کاربر ۷,۵۴۳   صفحه
۰۶/۲۴ ۱,۵۳۴   کاربر ۲,۵۰۹   صفحه
۰۶/۲۳ ۱,۸۶۵   کاربر ۲,۹۲۱   صفحه
۰۶/۲۲ ۲,۷۴۷   کاربر ۴,۸۲۰   صفحه
۰۶/۲۱ ۲,۴۹۳   کاربر ۴,۷۶۲   صفحه
۰۶/۲۰ ۲,۶۲۴   کاربر ۴,۵۰۴   صفحه
۰۶/۱۹ ۲,۶۵۶   کاربر ۴,۴۳۴   صفحه
۰۶/۱۸ ۱,۲۹۵   کاربر ۲,۰۰۳   صفحه
۰۶/۱۷ ۱,۲۶۱   کاربر ۲,۰۹۰   صفحه
۰۶/۱۶ ۲,۱۱۶   کاربر ۳,۴۹۸   صفحه
۰۶/۱۵ ۳,۳۰۷   کاربر ۵,۶۵۸   صفحه
۰۶/۱۴ ۲,۶۰۳   کاربر ۴,۱۱۳   صفحه
۰۶/۱۳ ۳,۲۳۴   کاربر ۴,۹۲۲   صفحه
۰۶/۱۲ ۲,۷۴۱   کاربر ۴,۰۰۴   صفحه
۰۶/۱۱ ۲,۹۷۴   کاربر ۴,۴۳۴   صفحه
۰۶/۱۰ ۱,۳۵۷   کاربر ۱,۹۵۴   صفحه
۰۶/۰۹ ۲,۱۹۲   کاربر ۳,۳۵۹   صفحه
۰۶/۰۸ ۱۰,۷۷۱   کاربر ۱۲,۱۰۰   صفحه
۰۶/۰۷ ۲۸,۴۶۹   کاربر ۳۰,۱۱۰   صفحه
۰۶/۰۶ ۴,۰۵۷   کاربر ۶,۵۸۳   صفحه
۰۶/۰۵ ۴,۰۱۵   کاربر ۶,۰۷۷   صفحه
۰۶/۰۴ ۳,۹۶۴   کاربر ۶,۳۱۹   صفحه
۰۶/۰۳ ۴,۹۰۹   کاربر ۵,۷۱۴   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۶۵۹ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۵۲۱ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۱,۸۲۲ ۷ %

ساعت ۳ تا ۴
۳,۲۴۴ ۱۳ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۸۱ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۲۴۲ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۳۵ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۲۴۰ ۱ %

ساعت ۸ تا ۹
۷۴۸ ۳ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۹۶۹ ۴ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱,۳۷۲ ۶ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱,۴۰۰ ۶ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱,۴۹۶ ۶ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱,۳۴۸ ۵ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱,۱۶۵ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱,۰۹۳ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱,۰۴۱ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۹۱۲ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱,۱۰۵ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱,۰۵۰ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۸۹۶ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۹۷۷ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱,۰۰۷ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱,۱۵۵ ۵ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۳,۸۳۵ ۵۳ %
USA
USA
۱,۰۴۶ ۱۴ %
ZZZ
ZZZ
۶۷۲ ۹ %

۵۲۸ ۷ %
EU
EU
۳۷۷ ۵ %
FRA
FRA
۱۶۵ ۲ %
RUS
RUS
۱۴۷ ۲ %
UKR
UKR
۹۲ ۱ %
JPN
JPN
۸۰ ۱ %
CHN
CHN
۷۳ ۱ %
CZE
CZE
۵۱ ۱ %
HKG
HKG
۴۷ ۱ %
DEU
DEU
۴۴ ۱ %
CAN
CAN
۳۴ ۰ %
GBR
GBR
۲۵ ۰ %
BGR
BGR
۲۲ ۰ %
TWN
TWN
۱۵ ۰ %
SWE
SWE
۹ ۰ %
POL
POL
۷ ۰ %
FIN
FIN
۶ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Firefox
Firefox
۱,۷۴۸ ۲۴ %
IE 8.0
IE 8.0
۱,۰۳۷ ۱۴ %
Chrome
Chrome
۱,۰۲۳ ۱۴ %
IE 9.0
IE 9.0
۱,۰۰۷ ۱۴ %
Other
Other
۷۸۵ ۱۱ %
Mozilla
Mozilla
۶۲۹ ۹ %
IE 7.0
IE 7.0
۴۰۵ ۶ %
IE 6.0
IE 6.0
۳۳۵ ۵ %
Opera
Opera
۱۳۷ ۲ %
Safari
Safari
۱۲۸ ۲ %
IE 10.0
IE 10.0
۶۴ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۱۸ ۰ %
Edge
Edge
۱ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۲,۸۳۵ ۴۰ %
Other ۱,۸۶۵ ۲۶ %
XP ۱,۷۱۷ ۲۴ %
Windows 8 ۲۶۲ ۴ %
Windows 2003 ۱۸۶ ۳ %
Vista ۱۴۶ ۲ %
Linux ۳۹ ۱ %
iOS ۲۷ ۰ %
Windows 10 ۲۶ ۰ %
Android ۷ ۰ %
Windows Mobile ۱ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
older news google.com/url?sa=?q=how to ۲۴۶
wms@kums.ac.ir ۱۱
http://wms.kums.ac.ir ۱۰
wms.kums.ac.ir ۹
همایشهای علوم پزشکی کشور ۸
چهارمین همایش غرب کشور ۶
همایش دانشجویان علوم پزشکی غرب کشور ۶
چهارمین همایش دانشجویان علوم پزشکی غرب کشور در کرمانشاه ۶
کنگره سالیانه دانشجویان علوم پزشکی ۶
همایش دانشجویان غرب کشور ۶
همایش دانشجویی علوم پزشکی ۵
چهارمین همایش دانشجویان علوم پزشکی غرب کشور ۵
کنگره دانشجویان علوم پزشکی ۵
همایش علوم پزشکی کشور ۴
همایش دانشجویان ۴
چهارمین همایش علوم پزشکی غرب کشور ۴
کنگره دانشجویی علوم پزشکی ۳
kums@ac.ir چهارمین همایش دانشجویی اعلام نتایج داوری ۳
بقعه بابایادگار ۳
کنگره غرب کشور ۳
email kums.ac.ir ۳
همایش دانشجویی پزشکی ۳
mail kums.ac.ir ۳
پنجمین کنگره غرب کشور ۳
چهارمین کنگره غرب کشور ۳
کنگره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ۳
همایش دانشجویی کرمانشاه ۳
همایش علوم پزشکی کرمانشاه ۳
چهارمین کنگره دانشجویی غرب کشور- کرمانشاه ۲
ثبت نام در چهارمین همایش دانشجویان غرب ۲
کنگره دانشجویی غرب کشور کرمانشاه ۲
سمینار علمی 17 و18 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۲
کنگره غرب کشور دانشجویان کرمانشاه ۲
چهارمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی غرب کشور ۲
زمان ارائه پوستر ۲
عشایر کرمانشاه ۲
پیام کنگره دانشجویی پژوهشهای علوم پزشکی ۲
همایش دانشکده بهداشت ۲
جستجو ...تایج بررسی مقالات ۲
مقاله ... ۲
چکیده مقاله دانشگاه علوم پزشکی کردستان ۲
چهارمین همایش غرب کشور کرمانشاه ۲
نتایج ۲
نتایج داوری چهارمین همایش دانشجویان علوم پزشکی غرب کشور ۲
نتایج داوری چهارمین همایش دانشجویان علوم پزشک ۲
نتایج داوری چهارمین همایش دانشجویان ۲
نتایج داوری چهارمین ۲
کنگر دانشجیی پزشکی غرب کشور ۲
شرایط شرکت در کنگره های پزشکی ۲
کنگره دانشجویان غرب کشور ۲