تعداد بازدیدکنندگان

۲ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۲۹ آبان ۱۳۹۶
۰ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۸/۲۹ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۲۸ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۸/۲۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۲۶ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۸/۲۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۲۴ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۸/۲۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۲۲ ۳   کاربر ۴   صفحه
۰۸/۲۱ ۳   کاربر ۳   صفحه
۰۸/۲۰ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۸/۱۹ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۸/۱۸ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۸/۱۷ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۸/۱۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۱۵ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۸/۱۴ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۸/۱۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۱۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۱۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۱۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۰۹ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۸/۰۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۰۷ ۱   کاربر ۲   صفحه
۰۸/۰۶ ۵   کاربر ۵   صفحه
۰۸/۰۵ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۸/۰۴ ۳   کاربر ۳   صفحه
۰۸/۰۳ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۸/۰۲ ۷   کاربر ۲۴   صفحه
۰۸/۰۱ ۲   کاربر ۱۲   صفحه
۰۷/۳۰ ۱   کاربر ۱   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۶۶۰ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۵۲۳ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۱,۸۲۳ ۷ %

ساعت ۳ تا ۴
۳,۲۴۴ ۱۳ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۸۲ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۲۴۲ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۳۹ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۲۴۱ ۱ %

ساعت ۸ تا ۹
۷۴۸ ۳ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۹۶۹ ۴ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱,۳۷۸ ۶ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱,۴۱۲ ۶ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱,۴۹۸ ۶ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱,۳۵۳ ۵ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱,۱۷۳ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱,۰۹۸ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱,۰۴۴ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۹۱۶ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱,۱۱۵ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱,۰۵۵ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۹۰۰ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۹۸۰ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱,۰۰۷ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱,۱۷۷ ۵ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۸,۰۰۱,۹۶۷ ۵۲ %
ZZZ
ZZZ
۳,۹۱۶,۴۹۸ ۲۵ %
USA
USA
۱,۰۹۸,۵۷۴ ۷ %
EU
EU
۶۸۳,۷۶۸ ۴ %
DEU
DEU
۲۹۳,۸۴۸ ۲ %
CHN
CHN
۲۳۲,۷۷۹ ۲ %
UKR
UKR
۲۰۱,۸۳۲ ۱ %
RUS
RUS
۱۷۸,۵۴۰ ۱ %

۱۴۸,۱۹۴ ۱ %
FRA
FRA
۱۴۱,۰۹۷ ۱ %
JPN
JPN
۱۴۱,۰۴۱ ۱ %
ROM
ROM
۱۰۷,۱۳۹ ۱ %
GBR
GBR
۱۰۵,۴۴۳ ۱ %
NOR
NOR
۴۵,۷۵۱ ۰ %
CAN
CAN
۲۲,۹۰۴ ۰ %
HKG
HKG
۲۲,۸۱۷ ۰ %
KOR
KOR
۱۹,۷۵۳ ۰ %
NLD
NLD
۱۵,۷۱۲ ۰ %
ARE
ARE
۱۴,۴۱۵ ۰ %
POL
POL
۱۳,۲۳۰ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Firefox
Firefox
۱,۷۵۶ ۲۴ %
Chrome
Chrome
۱,۰۴۵ ۱۴ %
IE 8.0
IE 8.0
۱,۰۳۸ ۱۴ %
IE 9.0
IE 9.0
۱,۰۲۲ ۱۴ %
Other
Other
۷۹۱ ۱۱ %
Mozilla
Mozilla
۶۳۶ ۹ %
IE 7.0
IE 7.0
۴۰۵ ۵ %
IE 6.0
IE 6.0
۳۳۸ ۵ %
Opera
Opera
۱۳۷ ۲ %
Safari
Safari
۱۳۰ ۲ %
IE 10.0
IE 10.0
۶۸ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۱۸ ۰ %
Edge
Edge
۱ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۲,۸۵۵ ۴۰ %
Other ۱,۸۸۱ ۲۶ %
XP ۱,۷۲۲ ۲۴ %
Windows 8 ۲۷۰ ۴ %
Windows 2003 ۱۸۷ ۳ %
Vista ۱۴۷ ۲ %
Linux ۴۹ ۱ %
Windows 10 ۳۰ ۰ %
iOS ۲۹ ۰ %
Android ۷ ۰ %
Windows Mobile ۱ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
older news google.com/url?sa=?q=how to ۲۴۶
wms@kums.ac.ir ۱۱
http://wms.kums.ac.ir ۱۰
wms.kums.ac.ir ۹
همایشهای علوم پزشکی کشور ۸
چهارمین همایش دانشجویان علوم پزشکی غرب کشور در کرمانشاه ۶
همایش دانشجویان غرب کشور ۶
کنگره سالیانه دانشجویان علوم پزشکی ۶
چهارمین همایش غرب کشور ۶
همایش دانشجویان علوم پزشکی غرب کشور ۶
کنگره دانشجویان علوم پزشکی ۵
همایش دانشجویی علوم پزشکی ۵
چهارمین همایش دانشجویان علوم پزشکی غرب کشور ۵
چهارمین همایش علوم پزشکی غرب کشور ۴
همایش علوم پزشکی کشور ۴
همایش دانشجویان ۴
کنگره غرب کشور ۳
بقعه بابایادگار ۳
کنگره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ۳
همایش دانشجویی کرمانشاه ۳
همایش علوم پزشکی کرمانشاه ۳
email kums.ac.ir ۳
kums@ac.ir چهارمین همایش دانشجویی اعلام نتایج داوری ۳
کنگره دانشجویی علوم پزشکی ۳
mail kums.ac.ir ۳
پنجمین کنگره غرب کشور ۳
چهارمین کنگره غرب کشور ۳
همایش دانشجویی پزشکی ۳
چهارمین همایش سالیانه دانشجویان علوم پزشکی غرب کشور ۲
چهارمین کنگره دانشجویی غرب کشور ۲
مقاله ... ۲
کنگره غرب کشور دانشجویان کرمانشاه ۲
زمان ارائه پوستر ۲
جستجو ...تایج بررسی مقالات ۲
همایش کرمانشاه غرب کشور ۲
پوستر شهر کرمانشاه ۲
'''' ۲
همایش ۲
شرایط شرکت در کنگره های پزشکی ۲
همایش سالیانه دانشجویان علوم پزشکی ۲
کنگره دانشجویی پزشکی ۲
بازآموزی همایش سالیانه دانشجویان علوم پزشکی غرب کشور ۲
همایش دانشکده بهداشت ۲
کنگره دانشجویی غرب کشور کرمانشاه ۲
چکیده مقاله دانشگاه علوم پزشکی کردستان ۲
چهارمین همایش غرب کشور کرمانشاه ۲
نتایج ۲
نتایج داوری چهارمین همایش دانشجویان علوم پزشکی غرب کشور ۲
نتایج داوری چهارمین همایش دانشجویان علوم پزشک ۲
نتایج داوری چهارمین همایش دانشجویان ۲