ثبت نام و ارسال مقالات

 

از دانشجویان، پژوهشگران و کارشناسان علاقه مند دعوت می شود،

 

جهت ثبت نام یا ارسال مقالات خود(با ذکر کامل مشخصات خود و آدرس و شماره تماس)

 

از طریق ایمیل همایش اقدام کنند.

 

wms@kums.ac.ir