محورهای همایش

محورهای همایش
علوم پایه پزشکی

علوم بالینی پزشکی

دندانپزشکی

پرستاری و مامایی

پیراپزشکی

بهداشت و تغذیه

طب سنتی و مکمل

پژوهش در آموزش

داروسازی

علوم بین رشته ای

فناوری های نوین در علوم پزشکی

تاریخ های مهم

 

تاریخ­های مهم همایش

·       تاریخ برگزاری همایش:17 اسفند 1391

 

·        مهلت ارسال خلاصه مقالات:

 

آخرین مهلت برای ارسال خلاصه مقالات تاریخ 15 دی 1391 می­باشد.

 

·        اعلام نتایج داوری مقالات:

 

نتایج داوری مقالات در تاریخ 1 بهمن 1391 اعلام می­شود.

 

·        مهلت ثبت نام :

 

آخرین مهلت جهت ثبت نام تاریخ 1 بهمن 1391 می­باشد.